اضافه هزينه 14 درصدي براي خوش‌نشين‌ها
۱۳۹۴/۸/۱۰
تابستان با 14 درصد اضافه هزينه براي اجاره نشين‌ها به اتمام رسيد. اين ميزان افزايش قيمت مربوط به يك سال منتهي به شهريور ماه است كه تورم كل كشور حدود 15 درصد بوده است. به بيان ديگر، اجاره‌ها در اندازه ميانگين افزايش قيمت‌هاي كل، بالا رفته است.

پس از نرخ تورم 20.8 درصدي اجاره بها در سال 92 كم كم فيتيله اجاره ها هم پايين كشيده شد. اگرچه ركود در بخش مسكن سايه افكنده و بازار خريد و فروش، كسادي عميقي را به نمايش گذاشته است اما به دليل وجود متقاضيان هميشگي، بازار اجاره همچنان با افزايش قيمت به كار ادامه مي‌دهد. ولي آهسته شدن رشد قيمت‌ها در جاي جاي اقتصاد، خود را در بخش اجاره هم نشان داده و در دو سال گذشته روند رشد نزولي شده است به طوري كه پس از نرخ 20.8 درصدي در سال 92، سال گذشته تورم اجاره به 15.6 درصد رسيد و نيمه دوم امسال هم 14 درصد گزارش شد.

نكته قابل توجه آنكه اجاره‌نشين‌ها در شهرهاي كوچك بيش از ساير نقاط شهري با افزايش قيمت مواجه بودند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تورم مسكن اجاري در شهرهاي كوچك 16.8 درصد بوده است در حالي كه شهرهاي بزرگ با تورم 14 درصد و شهرهاي متوسط با تورم 12.7 درصد مواجه بوده‌اند.

همچنين شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سـه ماهـه دوم سـال 1394 نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 12.9درصد افزايش يافته است.

اين شاخص در استان‌هاي مختلف نيز يكسان رشد نكرده است. شاخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه دوم سال 1394 نسبت بـه سـه ماهـه قبـل، در كليـه استان‌هاي كشور افزايش يافت.

بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان كردستان معادل 5.3 درصد بـود و استان آذربايجان غربي با 5.2 درصد و استانهاي مازندران و يـزد هريـك بـا 5 درصـد افـزايش در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. كمترين ميزان افزايش مربوط به استان كرمانشاه معادل 0.7 درصـد بـود و استانهاي قزوين با 1.3 درصد و سمنان با 1.5 درصد در رده بعدي قرار گرفتند. ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل 2.8 درصد افزايش يافت.

 

 
  print
 
 

اخبار مرتبط

 

 

 
 

© 2015 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه اقتصاد ملی نیوز می باشد.