سئوال بورسی
۱۰:۵۸:۵۹ ,۱۳۹۵/۱/۱۷

ضمانت اجرای عدم دعوت از نماینده سازمان بورس در جلسه مجمع عمومی چیست؟ و در صورت عدم حضور نماینده سازمان بورس، تصمیمات مجمع عمومی شرکت اعتبار دارد یا خیر؟

مطابق ماده یک آیین نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس، هر شرکت پذیرفته شده در بورس که از پس شرکت نامیده می شود موظف است به منظور حضور نماینده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران که از این پس سازمان نامیده می شود در مجامع عمومی دست کم ده روز پیش از تشکیل جلسه مجمع کتبا دعوت به عمل آورد. مدارک ذی ربط به ویژه گزارش هیات مدیره و حسابرسان و بازرسان قانونی به مجمع مزبور باید دست کم یک هفته پیش از تاریخ مجمع به سازمان کارگزارن ارسال شود. در ماده 25 همین آیین نامه نیز ضمانت اجرای عدم دعوت از نماینده سازمان در فاصله 10 روز تا تشکیل مجمع عمومی را تذکر کتبی به مدیر با علام موضوع به سهامدار عمده و عموم مردم می داند. اما با توجه به ماده 270 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اگر مقررات قانونی در مورد تصمیمات ارکان شرکت رعایت نشود بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان عملیات یا تصمیمات موجود به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. بنابر این چنانچه ده روز قبل از جلسه مجمع عمومی دعوت از نماینده سازمان بورس صورت نگیرد تصمیمات مجمع معتبر نخواهد بود و با حکم دادگاه باطل اعلام می شود. البته در صورتی که قبل از صدور حکم موجبات بطلان رفع شود دادگاه دعوی را رد خواهد کرد.

محمد شیروی خوزانی

کارشناس حقوقی شرکت آل پری

 

print
 

 

 

 
 

© 2015 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه اقتصاد ملی نیوز می باشد.