سئوالات بورسی
۱۸:۳۰:۱۴ ,۱۳۹۵/۱/۱۸

انواع شکایاتی که می توان در سازمان بورس مطرح نمود چیست و راههای پیگیری اینگونه شکایات چگونه است؟

شکایاتی که می توان در سازمان بورس مطرح نمود سه دسته کلی است:

1-  شکایاتی که ناشی از اختلافات حرفه ای فعالان بازار سرمایه است.

2- شکایاتی که منشاء آن تخلفات صورت گرفته توسط فعالان بازار سرمایه مانند بورسها یا کارگزارن بوده است.

3- شکایاتی که سهامداران جزء شرکتها از شرکتهای بورسی یا کارگزارن مطرح می نمایند و بیشتر جهت احقاق حقوق مالی سهامدارن صورت می پذیرید.

مورد اول: بنابر ماده 36 قانون بازار اینگونه اختلافات باید ابتدا در کانون ها مطرح و در صورت عدم سازش توسط هیات داوری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که هیات داوری درحین رسیدگی متوجه وقوع تخلف یا جرمی شود باید مراتب را جهت پیگیری به مراجع ذی صلاح گزارش دهد.

مورد دوم: بنابر ماده 35 قانون بازار اینگونه شکایات باید در هیات مدیره بورس مطرح شود. رای صادره در هیات مدیره بورس قابل تجدید نظر خواهی توسط سازمان بورس خواهد بود. در صورت احراز تخلف، متخلف ملزم به پرداخت خسارت بوده و خسارت دیدگان می توانند در این خصوص به هیات داوری بورس مراجعه نمایند.

مورد سوم: اینگونه شکایات ابتدا باید در واحد رسیدگی به شکایات مستقر در معاونت حقوقی سازمان بورس یا در صورتی که از کارگزاران محترم باشد در واحد بازرسی مدیریت نظارت بر کارگزان مطرح خواهد شد. در صورت احراز تلخف، زیان دیدگان می توانند جهت احقاق حق خود به هیات داوری مراجعه و مطالبه خسارت نمایند.

 

محمد شیروی خوزانی

کارشناس حقوقی شرکت آل پری

 

print
 

 

 

 
 

© 2015 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه اقتصاد ملی نیوز می باشد.